Youtube là mạng truyền thông xã hội hay mô hình thương mại điện tử?

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

25 responses to Youtube là mạng truyền thông xã hội hay mô hình thương mại điện tử?

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *