Yoga – Hướng dẫn tư thế con Quạ – Kakasana – Crow Pose – HLV Kim Hạnh– Hướng dẫn tư thế con Quạ – Kakasana – Crow Pose
– HLV Kim Hạnh
Giai đoạn 2: Thể lực tăng
#Yoga

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *