Xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Phú Bình – Thái NguyênBáo Thái Nguyên điện tử
Xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Phú Bình – Thái Nguyên

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

One response to Xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Phú Bình – Thái Nguyên

  1. Cần xem xét nguồn cám nguyên liệu sản xuất cám được nhập khẩu từ trung quốc điều này rất nguy hiểm.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *