Xe Lửa Việt Nam(VNR): Đoàn tàu du lịch Sài Gòn-Phan Thiết (SPT) và Locomotive D13ETàu du lịch (tourist train)
– SPT1 : Phan Thiết – Sài Gòn
– SPT2 : Sài Gòn – Phan Thiết

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *