Xe độ đầu ngang chở lúa nhà. Và công nông vô lăng.đường rất khó đi#xedodaungang#congnongvolaang#đuongratkhodi#

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

21 responses to Xe độ đầu ngang chở lúa nhà. Và công nông vô lăng.đường rất khó đi

  1. hai chiếc xe công nông chở lúa khỏe quá bạn ghé thăm nhà mình nhé xin cảm ơn 👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *