WORKSHOP LEADER NE4 DAI-ICHI LIFE VIET NAM – THAI NGUYEN 05/2019Với mục tiêu nâng cao kiến thức và phát huy năng lực cá nhân, kết nối tập thể vững mạnh, BP Kinh doanh Vùng Đông Bắc 04 đã tổ chức thành công chương trình tại TP Thái Nguyên.

Chương trình tập trung huấn luyện dành cho các cấp quản lý có chọn lọc thuộc các văn phòng khu vực Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn để tăng cường tính chuyên nghiệp, đoàn kết, chất lượng của quản lý kinh doanh nhằm tạo ra hệ thống đại lý tốt nhất để cung cấp các sản phẩm tới khách hàng.

#daiichilife #dongbac #chuyennghiep #doanket #damme #trachnhiem #yeuthuong #bieton #baohiemnhantho #baohiemnhatban #baohiemchamsocsuckhoe #daiichi

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *