Vượt qua lối sống buông thả – phóng túng – Kinh Pháp Cú – Phẩm Không Phóng Dật – SC. Giác Lệ Hiếu79. Vượt qua lối sống buông thả – phóng túng – Kinh Pháp Cú – Phẩm Không Phóng Dật – SC. Giác Lệ Hiếu

#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #KinhPhapCu #LoiSong #PhongTung #BuongTha #PhamKhongPhongDat

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

7 responses to Vượt qua lối sống buông thả – phóng túng – Kinh Pháp Cú – Phẩm Không Phóng Dật – SC. Giác Lệ Hiếu

  1. Adi đà phât con rất tán thán công đức tính tấn từ tâp của sc con chúc scluon mạnh khoẻ sơm đat đươc ngôi vị chính đăng chính giác a

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *