VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI (Phần 3) – Tác giả: Pa Auk Sayadaw (Cách thức vượt qua 5 triền cái)Xem thêm:
Chú đại bi:

Biết và thấy:
Sám hối Hồng Danh:

Bài nghe sẽ giúp Quý vị biết những cách thức khác nhau để vượt qua năm triền cái vốn được xem là những chướng ngại lớn đối với rất nhiều hành giả (Người hành thiền).

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *