Vụ thổi giá robot Rosa ở BV Bạch Mai: Ca phẫu thuật khoảng 4 triệu bị đội lên thành 23 triệuVụ thổi giá robot Rosa ở Bệnh Viện Bạch Mai: Ca phẫu thuật khoảng 4 triệu bị đội lên thành 23 triệu Tổng chi phí cho một máy robot Rosa là 10,9 tỉ đồng nhưng …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *