Vũ Mộng Lân – Bài cuối kì PR&QC – Nhóm 10 – Nước ép thơm Sweetlife#nuocepthom #Sweetlife #PR&QC #VLU
TVC chỉ mang tính chất minh hoạ cho bài tập cuối kì của sinh viên
Trường Đại Học Văn Lang
Khoa Quan Hệ Công Chúng Truyền Thông Và Nghệ Thuật
Môn: PR & QC
Giảng viên hướng dẫn: Vũ Mộng Lân
Nhóm 10:
Nguyễn Thị Thuý Ngân
Nguỵ Tú Thanh
Đỗ Thị Thuỷ
Nguyễn Trần Ngọc Hân
Nguyễn Thu Hiệp

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *