Vũ điệu rửa tay, Sạch ngay virus Ghen Cô Vy | Hand washing dance | Ghen Co Vy danceGhen Cô Vy – Vũ điệu rửa tay | Hand washing dance | Ghen Co Vy dance #vudieuruatay #ghencovy
vũ điệu rửa tay, sạch ngay virus
————-
Trong video có sử dụng âm thanh:
Âm nhạc trong video này
Tìm hiểu thêm
Bài hát
Ghen Cô Vy (WASHING HAND SONG)-12545
Nghệ sĩ
NIOEH x KHẮC HƯNG x MIN x ERIK
Album
NIOEH
Bên cấp phép cho YouTube:
Audiomachine (thay mặt cho NIOEH-Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường); HAAWK Publishing

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *