VTC14_Miễn phí xe buýt cho trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật từ 1/7(Truyền hình VTC14) – Miễn phí xe buýt cho trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật từ 1/7
Bắt đầu từ ngày 1/7 những đối tượng này sẽ được miễn phí khi được đi xe bus. Đây là một trong những nội dung rất đáng chú ý vừa được Chính phủ ban hành trong nhiều chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *