VTC14_7 trường hợp được miễn giảm giá vé tàu(Truyền hình VTC14) – Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật sẽ được miễn, giảm giá vé đi tàu theo Nghị định số 14 mà Chính phủ vừa ban hành. Mức giảm giá vé tàu thấp nhất là 30% và cao nhất là 90%.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *