VITA Song Tu Tinvita sống tự tin vừa mang tính tiết kiệm,, vừa đầu tư và vừa bảo vệ rủi ro cho bạn. Với phí đóng bảo hiểm thấp nhưng quyền lợi bảo hiểm cao lên tới 500% số tiền bảo hiểm, và vẫn được duy trì 24 tháng sau khi hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *