VietinBank công bố các quyết định của HĐQT về công tác cán bộNgày 26/12/2019, VietinBank tổ chức Lễ công bố các quyết định của HĐQT về công tác cán bộ tại các chi nhánh (CN): VietinBank Bình Dương, VietinBank Khu Công nghiệp (KCN) Bình Dương và VietinBank Đông Sài Gòn…
Xem chi tiết tại:
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank
Website: www.vietinbank.vn

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *