VIỆT NAM ƠI! ĐÁNH BAY COVID!Sáng tác: Minh Beta
Trình bày: Đoàn Thanh niên BIDV
#BIDV #Covid19 #Coronavirus #Covid #StayatHome #Stayhome

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *