Việt kiều hàn quốc / việt kiều đài loan#Việtkiềuhànquốc #việtkiềuđàiloan
Mọi Người chung sức chống dịch bệnh còn hai việt kiều này thì loạn ngôn

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

24 responses to Việt kiều hàn quốc / việt kiều đài loan

  1. Chào bạn, xem hai cô ấy nói chuyện nghe ê tai quá 👍( số mười lăm) quà mình gởi đến bạn

  2. Việt kiều hàn quốc việt kiều đài loan việt kiều thì cũng phải đi làm. Ăn rồi chửi không lo làm

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *