Video 07a: Cơ lý thuyết – Tĩnh học – Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để tính mômen lựcBài giảng liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để tính mômen của một hay nhiều lực đối với một điểm trong không gian hay mặt phẳng, tính mômen của lực đối với một trục.
Trong bài giảng này giới thiệu sử dụng Google Colab và thư viện NumPy trong Python để lập trình tính toán

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *