VỊ QUẢN THỐNG | VI QUAN THONG | BỆNH BAO TỬ | TỲ VỊ | BENH TY VI |MR. DONGYTRONG BÀI NÀY, GV GIẢNG VỀ:
1. CÁC VỊ TRÍ ĐAU BỤNG VÀ ĐƯỜNG KINH LIÊN QUAN
2. PHƯƠNG PHÁP CHẨN BỆNH VỊ QUẢN THỐNG
3. BIỆN CHỨNG VỊ QUẢN THỐNG VÀ PHƯƠNG HUYỆT CHÂM CỨU CHỮA BỆNH. (PHƯƠNG HUYỆT CHO CÁC THỂ BỆNH)
4. TÌNH HUỐNG LÂM SÀN.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *