Vẽ đề tài lễ hội _ Lễ hội chọi trâu/ NC PlanHướng dẫn vẽ tranh đề tài Lễ hội chọi trâu đây là lễ chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi là đấu ngưu, là một tập tục cổ, có từ xa xưa, một lễ hội truyền thống của người …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

2 responses to Vẽ đề tài lễ hội _ Lễ hội chọi trâu/ NC Plan

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *