VD3.Zoom cách tạo ID cá nhân để có lớp học trực tuyến.Thực hiện tốt chỉ thị 16CT-Ttg CP để phòng chống dịch COVID 19. Nhu cầu dạy học trực tuyến là xu hướng phổ biến và cấp thiết. Vì vậy tôi xin hướng dẫn cơ bản cách tạo ra một ID cá nhân để làm chủ lớp học của mình trên phần mềm Zoom.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *