VBA Exel Macro|Bài 31|Chèn Ảnh Vào Exel Qua Link Chứa Ảnh(VBA)|Công cụ quản lí Thông tin nhân viên– Trong tất cả các Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần có một công cụ quản lí thông tin của nhân viên bao gồm có ID , Tên , Chức vụ và hình ảnh cá nhân. Để có thể quản lí dữ liệu của hàng trăm , hàng nghìn người mà cứ phải lọc thủ công , rất mất thời gian .
– Bài 30 chúng ta đã dùng hàm Match và Index để giải quyết bài toán, trong bài này chúng ta sẽ chỉ sử dụng VBA Dùng Activesheet.shapes.addpicture để chèn ảnh qua link file ảnh vào Exel.
-Các bạn cố gắng xem hết video để hiểu chi tiết, cuối video có bài tập mẫu để thực hành nhé .

Thank mọi người !
FACE :

PAGE :

Document:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *