Vật lý lớp 7- Bài 20 – Chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loạiVật lý lớp 7- Bài 20 – Chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất .

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

23 responses to Vật lý lớp 7- Bài 20 – Chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại

  1. 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 like cho thầy

  2. Thầy có dạy , nhưng mà thầy làm thêm youtube đúng ko thầy , cho bọn em dễ hiểu hơn đúng ko thầy

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *