Vật lý 7 Bài 8: Gương cầu lõm | HỌC2471. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm [02:39] 2. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm [04:27] 3. Vận dụng [07:22] Cảm ơn các em đã xem Video Bài 8 …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

7 responses to Vật lý 7 Bài 8: Gương cầu lõm | HỌC247

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *