vật lý 6 giải sách bài tập bài 14 -mặt phẳng nghiêng máy cơ đơn giảnvideo giải bài tập 1 trong các loại máy cơ đơn giản. máy cơ đơn giản trong bài này là mặt phẳng nghiêng . video giải các trong bài tập trong sách bài tập vật lý 7 bài mặt phẳng nghiêng. lợi ích khi sử dụng mặt phẳng nghiêng là làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật vì thể giúpcon người thực hiện công việc được dễ dàng hơn.

#,mặtphẳngnghiêng #giảibàitậpmặtphẳngnghiêng #bàitâpmặtphẳngnghiêng #máycơđơngiảnmặtphẳngnghiêng #

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

5 responses to vật lý 6 giải sách bài tập bài 14 -mặt phẳng nghiêng máy cơ đơn giản

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *