Vật lý 2- BT chương 31Nhóm 1, sáng thứ 3, thành viên làm video gồm có: Tô Vinh Hiếu, Hứa Nhật Tân, Phan Thành Siêu

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

One response to Vật lý 2- BT chương 31

  1. Hi em, vì là bài nhóm nên đoạn đầu nên giới thiệu nhóm em có mấy bạn và làm những phần gì cụ thể, xong rồi chia ra từng bạn.v.vv.
    Cô yêu cầu là thấy mặt hết mà sao chỉ thấy 1 bạn nhỉ?

    Có phần của bạn Tân slide đầu rõ, còn sau đó mờ quá không thấy được gì luôn.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *