Uông Bí lập chốt kiểm soát đường bộ tại tất cả các cửa ngõ ra, vào thành phốThực hiện nghiêm chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điện khẩn của UBND tỉnh về nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *