Ứng dụng CNTT cơ bản | GIẢI TOÀN BỘ ĐỀ THI LÝ THUYẾT#thichứngchỉ#ứngdụngCNTTcơ bản#
Bạn sẽ được hướng dẫn tự học để lấy chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

43 responses to Ứng dụng CNTT cơ bản | GIẢI TOÀN BỘ ĐỀ THI LÝ THUYẾT

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *