Ubex hoạt động như thế nào [VN]Khi sử dụng những tiện ích khác nhau của internet, chẳng hạn như trang web, mạng xã hội, hoặc email, chúng ta thường bị những quảng cáo không mong muốn làm phiền. Các biểu ngữ, video, cửa sổ quảng cáo – tất cả những thứ này cố gắng thu hút sự tập trung của chúng ta vào những món hàng hoặc dịch vụ mà thường thường chẳng khi nào chúng ta cần, hoặc không cần vào lúc đó.

Chương trình trao đổi quảng cáo Ubex, thông qua việc sử dụng Trí thông minh Nhân tạo và công nghệ Chuỗi khối, sẽ thay đổi tình thế này! Thay cho những quảng cáo phiền nhiễu, giờ chúng ta sẽ chỉ nhận được thông tin thích hợp, hữu ích, và kịp thời.

Đây là cách chương trình này hoạt động.

Trong vòng tích tắc khi người dùng truy cập một trang web của nhà phát hành, mạng nơ-ron sẽ thực hiện việc sau:
• Thu thập tối đa thông tin của cả trang mạng và người dùng, phân tích các mối quan tâm và nhu cầu hiện tại của họ;
• Thu thập một danh sách các quảng cáo phù hợp nhất với người dùng, và cuối cùng chọn ra một quảng cáo liên quan và có lợi ích tài chính cao nhất;
• Xác định loại hình và vị trí tốt nhất để đưa quảng cáo lên trang web, dựa trên chiến thuật tối ưu hóa kết quả.

Người dùng giờ sẽ đáp lại các quảng cáo tích cực hơn, nhờ đó dẫn đến việc tăng số lượng mua hàng.

Đây là cách Ubex làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn không chỉ cho người dùng internet mà còn cho những nhà quảng cáo và các nhà phát hành.

Nhà quảng cáo không còn cần phải thuê những chuyên gia tiếp thị hoặc lãng phí tiền bạc vào việc thử nghiệm những kênh tiếp thị khác nhau, mà có thể được chứng minh là không hiệu quả. Mạng nơ-ron sẽ tự động sàng lọc chúng, chỉ chọn cách phân phối nội dung quảng cáo ở các trang web phù hợp.

Nhà phát hành không còn cần phải lo lắng về việc lấp đầy chỗ trống dành cho quảng cáo hoặc lợi nhuận quảng cáo thấp. Gánh nặng này sẽ được Trí thông minh Nhân tạo chịu trách nhiệm thực hiện. Mỗi chỗ trống sẽ được lấp đầy bởi nội dung quảng cáo phù hợp nhất vào bất cứ khi nào. Điều này dẫn đến lợi nhuận cao hơn cho nhà phát hành.

Ubex hoạt động trong một môi trường phân tán, phi tập trung hóa, dựa trên công nghệ chuỗi khối. Điều này đảm bảo sự minh bạch trong các hoạt động của tất cả những người tham gia.

Chuỗi khối sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu cần thiết cho việc học hỏi của trí thông minh nhân tạo, cũng như thông tin về các trang, nội dung quảng cáo, các lời chào hàng của nhà phát hành, lịch sử người tham gia và danh tiếng của họ.

Người tham gia của chúng ta càng có nhiều danh tiếng, thu nhập của họ cũng sẽ càng tăng.

Nhà quảng cáo có danh tiếng tốt thì các quảng cáo của họ sẽ được hiển thị thường xuyên hơn và vào những thời điểm tốt hơn. Thêm vào đó, họ sẽ đủ tin cậy để sử dụng thanh toán dựa theo hiệu suất, và chỉ phải chi trả, ví dụ, cho những yêu cầu thực sự từ những khách hàng tiềm năng hoặc chỉ cho những lần bán hàng đã tất toán.

Nếu một nhà phát hành có danh tiếng tốt, chỗ trống dành cho quảng cáo của họ sẽ được lấp đầy bởi những quảng cáo có lợi nhuận cao nhất. Trên hết, họ sẽ có thể thẻ hóa năng suất cao các trang web của mình bằng cách nhận trước những thẻ UBEX cho các kỳ tương lai.

Hợp đồng thông minh và thẻ nội bộ Ubex sẽ khiến cho người trung gian và chi phí trả cho họ ra khỏi phép tính lợi nhuận.

Cuối cùng, nhà quảng cáo sẽ giảm chi phí liên quan đến việc bán hàng và dịch vụ, và qua đó có được cơ hội để giảm giá.

Bên trong hệ sinh thái Ubex, quảng cáo sẽ phù hợp với người dùng, hiệu quả cho nhà quảng cáo, và mang lại lợi nhuận cho nhà phát hành.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

One response to Ubex hoạt động như thế nào [VN]

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *