TVC DAVIKA | BÀI TẬP CUỐI KÌ MÔN PR VÀ QUẢNG CÁO#thuonghieudavika #TVC #PR
Video chỉ mang tính chất phục vụ cho bài tập cuối kì của sinh viên.
Trường Đại học Văn Lang – Khoa Quan hệ công chúng Truyền thông và Nghệ thuật
Môn học: PR VÀ QUẢNG CÁO
Giảng viên hướng dẫn: Vũ Mộng Lân
Danh sách nhóm:
1. Trần Thanh Nhân
2. Hình Huệ Mỡn
3. Nguyễn Thị Thanh Thương
4. Trương Thị Mỹ Nhung
5. Biện Phú Hậu

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *