TVC ÁO THUN DE.C 👕 Bài thi cuối kỳ môn PR & Quảng cáoĐây là sản phẩm cuối kỳ của nhóm sinh viên trường Đại học Văn Lang
Khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông
Môn PR & Quảng cáo
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Mộng Lân
Thành viên nhóm:
Trần Ngọc Thùy Trang
Trương Bảo Quỳnh Như
Please subscibe!

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *