tuyển chọn các bài diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013 mới phát hànhnội dung sách tuyển chọn các bài diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013 gồm 10 phần sau:

phần 1: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
phần 2: Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức
phần 3: Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể
phần 4: Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động
phần 5: Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường dùng
phần 6: Các mẫu văn bản giấy tờ nhân thân, tư pháp, tố tụng
phần 7: Các mẫu văn bản dành cho ủy ban nhân dân phường xã
phần 8: Các mẫu văn bản về tài chính, kinh doanh, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *