Tuổi thơ dữ dội # Tiếng Anh của con VS 2 con bò già #kýứctuổithơ#[bếp khói lam chiều – CUỘC SỐNG QUANH TA]: five lăm và fiveteen lăm! Chỉ có trong ký ức cùng con!
Anh đi học bị cô giáo rầy là ham chơi, nhiều chuyện trong giờ học nên không nghe cô giảng bài và dạy đọc! Thế là cho hắn đọc 1 lèo từ 1 đến 100! Vãi chưởng là hắn đọc được tuốt!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *