Tuần 26 Ngày 06/05/2020 ANH 7: UNIT 15 – SECTION ALink nội dung ghi bài vào vở:
HS chỉ làm bài tập sau thời gian công chiếu, Link bài tập: dưới mô tả video: Tuần 26 Ngày 06/05/2020 ANH 7: UNIT 15 – SECTION B
Chỉ làm bài tập 1 lần nên hãy chắc chắn rằng các em đã xem video nhiều lần và đã hiểu bài trước khi làm bài tập.
Hạn chót làm bài tập là 1 ngày tính từ ngày công chiếu.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *