Tuần 25 Ngày 27/04/2020 SINH 8 – Bài 47: Đại não.Link nội dung ghi bài vào vở:
Link bài tập HS chỉ làm sau thời gian công chiếu:
Chỉ làm bài tập 1 lần nên hãy chắc chắn rằng các em đã xem 2 video tuần 25 nhiều lần và đã hiểu bài trước khi làm bài tập.
Hạn chót làm bài tập là 1 ngày tính từ ngày công chiếu.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *