Tuần 23 Ngày: 17/04/2020 Toán 7: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuôngLink làm bài tập cho tuần 22 và tuần 23 :
Các em chỉ làm 1 lần nên hãy chắc chắn rằng các em đã xem nhiều lần và đã hiểu bài trước khi làm bài tập.
Hạn chót làm bài tập là 5 ngày tính từ ngày công chiếu.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *