Tuần 23 Ngày 17/04/2020 Lịch sử 6: Chủ đề 1: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộcLink bài tập:
Hãy chắc chắn rằng xem video nhiều lần, hiểu bài trước khi bấm làm bài tập.
Hạn chót 5 ngày sau video công chiếu
Lịch sử 6
Chủ đề 1: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (từ năm 40 đến thế kỉ IX) (từ bài 17 đến bài 23)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *