Tư vấn Tuyển sinh trực tuyến Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội năm 2020

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

11 responses to Tư vấn Tuyển sinh trực tuyến Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội năm 2020

  1. Con tôi thi được 20,8 đ nhưng không nộp hồ sơ vào trường, nay muốn vào trường có được xét bổ xung không?

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *