Tư Vấn Kiểm Tra Bệnh Hại Tại Vườn Chanh Dây Cho Nông Dântrai cay theo mua dak lak vip
Tư Vấn Kiểm Tra Bệnh Hại Tại Vườn Chanh Dây Cho Nông Dân

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

3 responses to Tư Vấn Kiểm Tra Bệnh Hại Tại Vườn Chanh Dây Cho Nông Dân

  1. hướng dẫn người nông dân vậy là quá tuyệt vời. ko cần nói nhiều. chỉ cần làm cho bà con thấy hiệu quả là dc. chứ bữa nay nhiều nhà sản xuất nói phân này . phân nọ. về bón. cuối cùng mất nhiều tiền

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *