TT Trump ra lệnh cách ly xã hội đến 30/4 trên toàn nước Mỹ.Đã công bố bộ xét nghiệm nhanh ở MỹTrump #04/30 #socialdistancing #cachlyomy #cuocsongmy #cachlyden30/04.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *