Truyền thông Thái Lan: Thật khó chịu khi phải xếp sau Việt Nam – VIETWORLD TVTruyền thông Thái Lan: Thật khó chịu khi phải xếp sau Việt Nam – VIETWORLD TV Thất bại 1-2 trước Malaysia tối 14/11 khiến tuyển Thái Lan vuột mất ngôi đầu.

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *