Trường hợp đồng dạng thứ ba – Hình học 8Đối với trường hợp đồng dạng thứ 3, các em cần chỉ ra 2 góc của tam giác này lần lượt bằng 2 góc của tam giác kia là có thể kết luận 2 tam giác đồng dạng!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *