Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh: Hội nhập và phat triển | QTVĐược thành lập cuối năm 2018 trên cơ sở sáp nhập 4 cơ quan Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh – truyền hình Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Cổng thông tin điện tử tổng hợp (Văn phòng UBND tỉnh), Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định thương hiệu.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *