Trung tâm giáo dục tài chính – Hymalayas Education CenterKinh tế tài chính là một lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào các quyết định tiền tệ và tiền ảnh hưởng đến thế giới kinh tế như thế nào. Cá nhân người nghiên cứu kinh tế tài chính tìm hiểu những gì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, làm thế nào để quản lý một danh mục đầu tư tài chính và làm thế nào để hiểu đúng kinh tế vi mô.

Có hơn 4.000 các tổ chức giáo dục đại học ở châu Âu, từ các tổ chức nghiên cứu hàng đầu đến các trường đại học, trung tâm giáo dục với qui mô nhỏ được giảng dạy tập trung vào thực tế, những trãi nghiệm không phải trên mặt chữ hay những con số được học mà học viên được áp dụng vào thực tiễn.

Tại Việt Nam mô hình tổ chức giáo dục thực tế chưa được phát triển rộng rãi, trung tâm giáo dục tài chính Hymalayas (Hymalayas Education Center – HEC) ra đời với sứ mệnh trở thành người hỗ trợ vững chắc, giúp nâng cao tư duy trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam: giải thích những thắc mắc,phân tích và làm rõ muôn mặt của thị trường tài chính, xây dựng kiến thức nền tảng những nhà đầu tư tương lai.

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *