Trực Tuyến: GX Kẻ Sặt – GP Hải Phòng Tượng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê SuTrực Tuyến: GX Kẻ Sặt – GP Hải Phòng Tượng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê Su
Ban truyền thông Giáo Xứ Kẻ Sặt Thực Hiện Phát Hình Trực Tuyến Chương Trình Này
Fanpage:
1. Giáo Xứ Kẻ Sặt
2. Truyền Thông Kẻ Sặt
Youtube:
1. Giáo Xứ Kẻ Sặt – Giáo Phận Hải Phòng
2. Truyền Thông Kẻ Sặt

Số điện thoại liên hệ Ban Truyền Thông
SĐT: 0384 169 267
ĐC: SN44, Đường Âu Cơ, Thị Trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to Trực Tuyến: GX Kẻ Sặt – GP Hải Phòng Tượng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê Su

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *