Trồng Su su Cây Atiso Cải Cần Tàu | Growing Chayote Plants in CanadaCách trồng cây Su Su ở Canada, hôm nay mình trồng hai dây su su ươm từ trái và một số cải tài sậy và cần tàu sau vườn, lần đầu tiên thử trồng cây Atiso.
Growing Chayote plant outside in Canada.
#PlantingChayote #TrongSuSu

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *