Trồng bắp nữ hoàng đỏ thu hàng trăm triệu mỗi vụMỗi vụ trồng khoảng 55 ngày, giống bắp nữ hoàng đỏ đã giúp gia đình ông Đoàn Văn Tỏa (Tiền Giang) thu nhập gần 100 tri

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

One response to Trồng bắp nữ hoàng đỏ thu hàng trăm triệu mỗi vụ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *