TRIÊN LÃM BONSAI QUANG ĐÔNG TRUNG QUỐC 2018 – BONSAI EXHIBITION IN CHINA GUANGDONG 2018

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

2 responses to TRIÊN LÃM BONSAI QUANG ĐÔNG TRUNG QUỐC 2018 – BONSAI EXHIBITION IN CHINA GUANGDONG 2018

  1. Mấy cây đó kém xa cây của nhiều người ở vn tạm thôi chứ chưa đẹp bữa nào rãnh tôi úp cây tự làm cho xem

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *