TRẬN SHOWMATCH ĐẠI CHIẾN STREAMER TẤU HÀI CỰC MẠNH | HIẾU NIDALEETRẬN SHOWMATCH ĐẠI CHIẾN STREAMER TẤU HÀI CỰC MẠNH | HIẾU NIDALEE Hiếu nialee được dịp chung team với 2 thành viên nhà SBTC và đã có …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

26 responses to TRẬN SHOWMATCH ĐẠI CHIẾN STREAMER TẤU HÀI CỰC MẠNH | HIẾU NIDALEE

  1. Nidalee mà thọt đầu
    Game lại gặp lee nó cướp mà team k vào giúp đc thì toang là đúng r.. Chứ a Hiếu đánh hay vcc

  2. Vấn đề là thọt đầu game, lại gặp gầy cướp rừng nữa… Ngang trình thì chỉ cần 1 chút lợi thế là đã thay đổi cuộc chơi r :))(

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *