Train in Bien Hoa city | xe lửa, tàu hỏa, tàu lửa ở Biên Hòa vid 2Train for kids, for children.
Tàu lửa/ xe lửa/ tàu hoả ở Biên Hoà, Đồng Nai
Tổng hợp hình ảnh tàu lửa đi qua các gác chắn ở Tân Mai, Hiệp Hoà, đường Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.
Train in Bien Hoa city, Dong Nai province
Combining videos of trains passing through barricades in Tan Mai, Hiep Hoa, Pham Van Thuan, Bien Hoa, Dong Nai.
freight train, tàu chở hàng

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

10 responses to Train in Bien Hoa city | xe lửa, tàu hỏa, tàu lửa ở Biên Hòa vid 2

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *